Kesin artık!

Daha fazla yakınıp durmayın;

Çünkü olagelen, her tarafta

Tamamlanma kararında ısrarlıdır

martin heidegger

Martin Heidegger, rasyonel ve lojik merkezli bir düşünme olan felsefenin varolanı varolan gibi ele aldığı için varlık’ın üzerini örttüğünü söylemektedir. Heidegger’in dilinde metafizik olan bu düşünme biçiminin temelleri Antik Yunan’da atılmış olup, bu düşünmenin somutlaşması teknik varlığın tahakkümü şeklinde görünür hale gelmiştir. Heidegger, metafiziğe karşı çıkarken yeni bir düşünme biçimi geliştirmemektedir. Çünkü Heidegger, varlık’ı zaman,

...

Platons lehre von der wahreit

Die Erkenntnisse der Wissenschaften werden gewöhnlich in

Sätzen ausgesprochen und dem Menschen als greifbare Ergebnisse

zur Verwendung vorgesetzt. Die »Lehre« eines Denkers

ist das in seinem Sagen Ungesagte, dem der Mensch ausgesetzt

wird, auf daß er dafür sich verschwende.

Damit wir das Ungesagte eines Denkers, welcher Art es auch

sei, erfahren und inskünftig wissen können,

...

Mitsou, Bir Kedinin Hikâyesi

Kim tanır kedileri? – Mesela siz, onları tanıdığınızı iddia edebilir misiniz? İtiraf ediyorum, onların varoluşu, benim için hep ziyadesiyle tehlikeli bir varsayımdan ibaret kalmıştır.

 

Bu mahlukların dünyamıza ait olmaları için, hiç değilse onun içine birazcık girmiş olmaları lazımdır, öyle değil mi? Hayat tarzımıza az da olsa rıza ve müsamaha göstermeleri gerekir; aksi taktirde bizi

...

Zaman yol alıyor, biz yol alıyoruz.

Yılanın başı avuç içinde, şehadet parmağı yılan ağzında. Bir kez daha parmaklara güç veriyor ve sıkıyoruz, her seferinde yılan hala diri ve şehadet parmağımız hep yılan ağzında kalıyor. Yılanla göz göze, yola devam ediyoruz. Süreklilik, sağlamlık ve katılık dileniyoruz ER-RAHMAN’dan.

Zaman yol alıyor, biz yol alıyoruz.

Yoldayız hala, mükerrer olanda. Zor kader. Fakat Rahmet zorluk

...

girin mabedlerinize güneşi doğurmadan

Girin mabedlerinize güneşi doğurmadan; kurtlar uyanmadan, kuşlar uyanmadan! Çağınıza bir ad verdik: kölelik cağı—tarihin hiç görmediği gönüllülükte bir kölelik çağı.

Odacıklarınızda güneşi görmeden, o şen ve hayat dolu güneşi, yeni firavun mabedleri inşası için ter dökün, düzenli ibadetleriniz eşliğinde sıkça putlara bakarak ve taparak. Büyük olsun inşanız dikkat! Varsın yorulun, varsın gözleriniz bitkin, başınız sıkkın

...

müslümanlar

Müslümanlar!

Dünyayla yüzlesin, cihadımız başlasın tam buradan. Bir savaş tarzı değildir cihad, moda tabirle bir yaşam tarzı da değildir. Defedin dilinizden bu ifadeyi: yaşam tarzı! Bu ifade sizi bir yahudi düzenine çağırmaktadır, hele bir dinleyin: yaşam tarzı! Soysuz bir sığınak değilse bu nedir? Yani bir yaşam var ve onun standartlarınca belirlenen tarzlar mı var? Yaşamak

...

dinleyin

Yolda olanlara

Müslim Kitabında Cabir(r.a)’den şöyle rivayet ediyor:

“Resulüllah (s.a.v.) konuştuğu zaman —sanki akşama veya sabaha düşmanın geleceğini ihtar eden bir kumandan gibi— gözleri kızarır, sesi yükselir, kızgınlığı artardı. Bir keresinde şehadet parmağını uzatarak şöyle dedi: ‘Kıyametle aramda şu iki parmak arasındaki kadar mesafe kaldığı bir zamanda gönderildim. Kuşkusuz sözlerin en hayırlısı Allah (c.c.)’ın Kitabı,

...

sakiniz.

Sakiniz…

Meskenimiz olan yerdeyiz, yeryüzündeyiz. Bizler, ölümlüler, sakiniz. Başka bir yeri kurgulayanlar var. Onları rezilce isyanlarıyla baş başa bırakıyor ve yola devam ediyoruz. Evet. kaygı belirmektedir yolda. Fakat kaygının varlığı sükunetimizi bozmamakta, onu beslemektedir. Kaygı yolun eminliğine çağrıdır, yolun eminliğine delalettir. Dillendirdiğimiz bu kaygı, bu dilde tecrübe edilmekte olandır.

Sakiniz…

Bu, bizim dinleyiş tarzımızdır. Dinlemek,

...

yolda olanlara

“Güçlü düşmanlar edinmek istemeyiniz; olur ki Allah (c. c.) onları karşınıza çıkarır ve savaşmaktan cayarsınız. ” Bu peygamber tavsiyesini işittiğimizde çok geç kalmıştık, zira bir kere güçlü düşmanlar edinmiştik ve savaşmamazlık edemezdik. Yola çağrı bu peygamber tavsiyesinde gizlidir-Bir kere güçlü düşmanlar edinenlerin soylulukları gereği savaşmamazlık edemeyecekleri.

 

Yoldayız… Bu bir yol davetidir, yolculuğa çağrıdır. Yoldaşlara

...
Footer