martin heidegger

Martin Heidegger, rasyonel ve lojik merkezli bir düşünme olan felsefenin varolanı varolan gibi ele aldığı için varlık’ın üzerini örttüğünü söylemektedir. Heidegger’in dilinde metafizik olan bu düşünme biçiminin temelleri Antik Yunan’da atılmış olup, bu düşünmenin somutlaşması teknik varlığın tahakkümü şeklinde görünür hale gelmiştir. Heidegger, metafiziğe karşı çıkarken yeni bir düşünme biçimi geliştirmemektedir. Çünkü Heidegger, varlık’ı zaman, zamanı da yazgı olarak ifade etmiştir. Heidegger, zamanın görünümleri karşısında dehşete düşüldüğünde ve varoluşsal (bir karşı çıkış tarzında değil) bir kaygı halinde varlık’ın açığa çıkacağını söyler. Çünkü düşünmek hiçbir şey yapmamaktır der düşünür. Varlığın sesine kulak verdiğimizde, kendimizi varlığa teslim ettiğimizde ancak varlık kendisini gösterir. Felsefi ya da metafizik bir düşünme biçimi gibi özne -nesne ayrımları üzerinden yapılacak her düşünme, nihayetinde varlığı tasarımlamak demek olacaktır. Bu okuma grubunun amacı Heidegger’in diliyle metafizik düşünürlerle bir muhabbet içerisine girilip, bugün hala niçin düşünemediğimiz ve hiç karşı çıkmadan nasıl bir yazgı içerisinde olduğumuzun üzerine düşünülecektir.

Footer