Mitsou, Bir Kedinin Hikâyesi

Kim tanır kedileri? – Mesela siz, onları tanıdığınızı iddia edebilir misiniz? İtiraf ediyorum, onların varoluşu, benim için hep ziyadesiyle tehlikeli bir varsayımdan ibaret kalmıştır.

 

Bu mahlukların dünyamıza ait olmaları için, hiç değilse onun içine birazcık girmiş olmaları lazımdır, öyle değil mi? Hayat tarzımıza az da olsa rıza ve müsamaha göstermeleri gerekir; aksi taktirde bizi onlardan ayıran mesafeyi, düşmanca yahut ürkekçe, ölçeceklerdir. Ve bizlerle olan ilişki biçimleri burada vuku bulacaktır.

 

Köpeklere bakın: yaklaşımları öylesine içten ve hayranlık doludur ki aralarından bazıları bizim âdetlerimize ve hatta kabahatlerimize olan hürmetleri uğruna en kadim kelbi geleneklerinden vazgeçmiş gibi görünürler. Onları trajik ve ulvi kılan tam da budur. Bizi kabullenme yönündeki kararları, onları âdeta –insanileşmiş bakışları ve nostaljik burunlarıyla sürekli ötesine geçtikleri– tabiatlarının sınırında ikamete zorlar.

Footer