müslümanlar

Müslümanlar!

Dünyayla yüzlesin, cihadımız başlasın tam buradan. Bir savaş tarzı değildir cihad, moda tabirle bir yaşam tarzı da değildir. Defedin dilinizden bu ifadeyi: yaşam tarzı! Bu ifade sizi bir yahudi düzenine çağırmaktadır, hele bir dinleyin: yaşam tarzı! Soysuz bir sığınak değilse bu nedir? Yani bir yaşam var ve onun standartlarınca belirlenen tarzlar mı var? Yaşamak ne zamandan beri müslümanm önüne kondu müslümandan önde gelen böyle bir yaşamak sizce müslüman mıdır? Yaşamak’a yaşam tarzı’na yaslanan her ifade sizi bir iktidarın gönüllü kölesi yapacaktır; üstelik bundan haz alarak. Nasıl? Yaşam tarzı’m dillendirerek iktidarla mücadele ettiğiniz zehabıyla. Oysa ‘yaşam tarzı’ ifadesini dillendirdikçe köleliğiniz, sıradan siyasal bir jargonda kullanıldığı anlamda kölelik olmayacaktır yalnızca. En köklü tecrübenizi baltalayacaksınız, zamansal oluşunuzun üstünü örteceksiniz.

Müslümanlar

Kovun dilinizden ‘dünya görüşü’ lafını. Müslümanlık bir dünya görüşü değildir. ‘Dünya görüşü’ öznel bir iddiadır, ölmeyi bilmeyen ve hep telef olmaya mahkum öznelerin iddiasıdır. Hayır! Müslüman bu zelilliğe düşmez. Müslüman müslümandır, İslami dünya görüşüne sahip tuhaf bir varlık değil. Bu ifadeyi defetme sorunuz şu olsun: Kim dünyayı görebilir? Bu mutezil dünyada bir yer tutma derdinde olan cümle özneler. Onların ‘dünya görüşleri’ vardır ve birarada yaşarlar. Onları genelde ovalarda görürsünüz, sıtma yuvası ovalarda, kaypak bir insan cinsinin yetiştiği ovalarda. Onları dağlarda göremezsiniz. Sert iklimlere gelemezler ve savaşa. Birarada yaşamak da zordur dağlarda.

Müslümanlar!

 

Gide gide, araçsallaştırdığınız bir iktidarı eleştirmekten başka bir şeyin elinizde kalmadığını ve sizlerin dilini dinleyenlerin müslüman olduğunuza şahitlik yapacak hiçbir söz bulamadığmı bilin. Bu yüzden bir topluluksunuz ve fakat ümmetliğiniz su götürür. ‘Sarp yokuşlara’ koyulun, hükme kulak verin. Endüstriyel düzenin kompartımanlarında, bir dil sahibi (din dili, şiir dili, bilim dili, sanat dili, sermaye dili vs.) olmak için çırpınan bir topluluk ümmet olamaz. Bin ki ümmet bu dillere tümden ümmi olmakla başlar.

‘Zikredin ki zikrolunasınız’

Allah’ım Rahmetini bizden esirgeme, bizi affet.

 

 

Footer