martin heidegger

Martin Heidegger, rasyonel ve lojik merkezli bir düşünme olan felsefenin varolanı varolan gibi ele aldığı için varlık’ın üzerini örttüğünü söylemektedir. Heidegger’in dilinde metafizik olan bu düşünme biçiminin temelleri Antik Yunan’da atılmış olup, bu düşünmenin somutlaşması teknik varlığın tahakkümü şeklinde görünür hale gelmiştir. Heidegger, metafiziğe karşı çıkarken yeni bir düşünme biçimi geliştirmemektedir. Çünkü Heidegger, varlık’ı zaman,

...
Footer